Ochrana soukromí

 

ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. (dále jen CK ANCORA) nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb. týkající se zpracování, uchovávání a evidence osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zde dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a obchodním partnerům a dalším subjektům (dopravcům, ubytovacím kapacitám apod.).

CK ANCORA pracuje s osobními údaji za účelem poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, ochrany práv a právem chráněných zájmů CK ANCORA, dodržení právní povinnosti CK ANCORA stanovené obecně závazným právním předpisem a pro obchodní a marketingové účely.  

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CK ANCORA shromažďuje a zpracovává identifikační a osobní údaje jako např. titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovní spojení, číslo kreditní karty, e-mail, atd. CK ANCORA nakládá s osobními údaji v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (není-li právními předpisy stanoveno jinak), zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých se subjekty osobních údajů je nesděluje a neposkytuje třetím osobám. Osobní údaje CK ANCORA shromažďuje výlučně na základě přímé telefonické či osobní komunikace nebo prostřednictvím počítačového systému s využitím internetového formuláře na stránkách www.ancora.cz.

ZPRACOVÁNÍ DALŠÍCH ÚDAJŮ

CK ANCORA shromažďuje kromě osobních údajů i informace týkající se návštěv třetích osob na své webové stránce www.ancora.cz, a to informace o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili, datech a časech přístupu, a dále údaje identifikující službu (zájezd) poptávanou na webové stránce.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální údaje. V případě, že údaj zpracovávaný CK ANCORA neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu.

SOUHLAS A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Návštěvou webových stránek CK ANCORA nebo vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři dostupném na webové stránce CK ANCORA, dává tato osoba CK ANCORA souhlas se zpracováním poskytnutých údajů nebo údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky. Tyto údaje CK ANCORA zpracovává zejména pro optimalizaci poskytovaných služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům, popř. při další návštěvě webových stránek CK ANCORA tyto soubory pomůžou přizpůsobit nabídku zájmům a preferencím zákazníka (návštěvníka stránky).

FORMY OCHRANY POSKYTNUTÝCH ÚDAJŮ

CK ANCORA odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů s tím, že používá všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

PROSTŘEDKY PRO OPTIMALIZACI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

CK ANCORA používá na svých webových stránkách tzv. soubory cookie, kontejnery, tagy a další obdobné moderní technologie, umožňující CK ANCORA poskytnout zákazníkům informace přizpůsobené jejích potřebám a jejich efektivní administraci.

Tyto výše zmiňované soubory shromažďují informace o zvyklostech zákazníků při vyhledávání a pomáhají CK ANCORA vytvořit profil klienta-návštěvníka webové stránky a na základě vytvoření profilu cílí reklamní sdělení relevantní k jeho zájmům a jeho osobě. Soubory cookie jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Rovněž se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. 

Souborem nebo soubory cookie se rozumí informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítači z webové sítě. Tyto soubory mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv. Informace uložená v cookie může mít vztah k chování zákazníka při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci „pamatovat“ při jeho příští návštěvě. Obecně řečeno, soubory cookie neobsahují osobní informace, jejichž prostřednictvím může být zákazník identifikován, pokud takovéto informace webové stránce sám neposkytl. 

V zásadě existují dva druhy souborů cookie, které používají naše webové stránky. Tzv. trvalé cookie jsou uloženy na pevném disku po delší dobu. Ty druhé, relační cookie jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z počítače v okamžiku, kdy se zákazník odpojí od internetu. 

Účelem trvalých cookies je mimo jiné usnadnění dalšího vyplnění dříve poskytnutých údajů návštěvníkovi webové stránky, a shromažďování informací o zvyklostech při vyhledávání na webové stránce (čímž může být modifikována mimo jiné i reklama dostupná ve webovém prohlížeči cílená přímo na zájmy osoby, která při předešlé návštěvě webové stránky zadala určité údaje, ať už údaje osobní nebo jiné), zadané např. ve formuláři pro vyhledávání služeb poskytovaných CK ANCORA.

Při práci se soubory cookie CK ANCORA využívá:

1.   Aplikační cookie - nutné pro správný běh aplikace a rezervačního procesu

2.   Měřící cookie - zejména pro monitoring návštěvnosti a výkonu webových stránek

3.   Cookie s preferencí uživatelských údajů - zde jsou pamatovány dříve zadané údaje
      např. o rezervaci, zájezdu a údajích objednavatele

4.   Cookie určené k personalizaci reklamy 

NASTAVENÍ PROHLÍŽECE A NASTAVENÍ COOKIES

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookie, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „Help“ a deaktivovat tak ukládání všech souborů cookie ve svém počítači.

Kromě trvalé deaktivaci ukládání cookie je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

S ohledem na výhody, které tyto soubory umožňují, však doporučujeme jejich využívání.

KONTAKT

V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s využitím služby poskytované tzv. soubory cookie, nás neváhejte kontaktovat na naší adrese:

ANCORA - cestovní kancelář s.r.o.,
Fialova 416/3,
787 01 Šumperk
E-mail: info@ancora.cz

Katalogy 2018 online
Katalogy 2018 Itálie

Spojte se s námi na sociálních sítíchFacebook Google Plus Twitter Skype

Ancora call centrum: 583550370
LÉTO S ANCOROU, BULHARSKO

Hot tip

Řecko

1.6.2018 - 8.6.2018
9 980 Kč

Řecko

7.6.2018 - 14.6.2018
12 990 Kč

Itálie

8.6.2018 - 17.6.2018
1 990 Kč

Řecko

8.6.2018 - 15.6.2018
13 990 Kč

Turecko

8.6.2018 - 15.6.2018
17 990 Kč

Egypt

9.6.2018 - 16.6.2018
23 990 Kč

Egypt

10.6.2018 - 21.6.2018
19 990 Kč

Bulharsko

13.6.2018 - 23.6.2018
12 770 Kč

Bulharsko

13.6.2018 - 23.6.2018
14 570 Kč

Všechny last minute zájezdy

+420 583 550 370