Zavazadla

ZAVAZADLA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Každý cestující si může sebou vzít:

Při přepravě s leteckou společností Travel Service 15 kg zavazadel na osobu plus jeden kus příručního kabinového zavazadla na osobu do 5 kg o maximální délce 56 cm, maximální šířce 45 cm a maximální hloubce 25 cm. Sdružování zavazadel je povoleno, avšak maximální váha jednoho zavazadla nesmí překročit 32 kg.
  
Opatřete každé zavazadlo vně i uvnitř jmenovkou s kontaktní adresou v místě příletu. Zavazadla i zipy uzamkněte. Peníze, osobní doklady, šperky a předměty z drahých kovů, léky, klíče, mobilní telefony, dioptrické a sluneční brýle, videokamery, fotoaparáty a jiné elektronické přístroje, obchodovatelné a cenné papíry, křehké předměty nebo zkazitelné zboží lze přepravovat v omezeném množství pouze v kabinovém příručním zavazadle. Při jejich ztrátě neponese dopravce žádnou zodpovědnost! Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít cestující u sebe zbraně, střelivo, nože, nůžky, pilníčky, hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty) a všechny další předměty bodné a sečné povahy. Tyto předměty musí být uloženy v zapsaném zavazadle.


PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLA
Pravidla se týkají pouze příručních zavazadel a omezují množství tekutin, které je možné vzít s sebou na palubu letadla. Na palubě letadla je povoleno pouze jedno příruční zavazadlo na osobu. Cestující mohou mít u sebe pouze malé množství tekutin (max 100ml, nebo méně), které se vejdou do průhledného plastikového sáčku (o velikosti 18cm x 20cm). Tekutinami jsou míněny gely, parfémy, šampóny, sprchové gely, obaly se stlačenými tekutinami - pěna na holení, deodoranty, pasty včetně zubní, a všechny ostatní přípravky stejné, nebo podobné konzistence.


ZTRÁTA ZAVAZADEL BĚHEM LETECKÉ PŘEPRAVY
Přes veškerou péči, kterou letecké společnosti věnují bezpečné a spolehlivé přepravě zavazadel, vyjímečně dochází během přepravy k poškození, ztrátě či vykradení Vašeho zavazadla. S ohledem na skutečnost, že na základě mezinárodních úmluv nese odpovědnost za veškerá zavazadla v průběhu přepravy letecký dopravce, považujeme za potřebné Vás seznámit s postupem při vyřízení reklamace. Postup při reklamaci nebo ztrátě zavazadla zde.

Ke kladnému vyřízení Vaší reklamace je nutné dodat:

- jednoduchý průvodní dopis se žádostí o kompenzaci, který bude obsahovat: jméno, adresu, telefon a číslo bankovního účtu, na který má být případná finanční částka vyplacena
- originál PIR protokolu (doklad o reklamaci zavazadla z letiště). Do originálu protokolu není možné zasahovat ani vpisovat žádné poznámky.
- originál letenky (část, která zůstává klientovi)
- originál zavazadlového lístku - štítek
- je nezbytné, aby cestující předložil útržek palubní vstupenky, letenka je bohužel nedostačující
- kopie dokladu z opravny (cena opravy), případně originál "Potvrzení o neopravitelnosti"
- kopie účtenky za zavazadlo, ze které bude patrná cena zavazadla a jeho stáří
- seznam odcizených věcí s uvedenou cenou, doloženou účtenkou
- rezervační číslo zájezdu nebo kopie cestovní smlouvy
- dopravce nezodpovídá za obsah zavazadla

Uvedené podklady je nutné zaslat přímo příslušnému leteckému dopravci, aby je mohl postoupit své pojišťovně.

Bez výše uvedených dokladů nelze reklamaci - pojistnou událost uplatnit.
Dopravce neodpovídá za obsah zavazadla!

Je možnost i finančního odškodnění v případě nedoručeného zavazadla.

Případné připojištění zavazadel sjednané společně s Vaší cestovní smlouvou se bohužel na poškození zavazadel během letecké přepravy nevztahuje.

Adresa leteckého dopravce:

TRAVEL SERVICE, a.s.
reklamace zavazadel
K Letišti 1068/30
16008 Praha 6
tel.: 220114189

Spojte se s námi na sociálních sítíchFacebook Google Plus Twitter Skype

Ancora call centrum: 583550370
Nová sezéna se připravuje

+420 583 550 370