Informace a rady pro cestovatele

POBYT V ZAHRANIČÍ A SITUACE SPOJENÁ S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

Cestovní pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19 hradí náklady spojené s léčbou pouze za předpokladu, že k nákaze došlo v zahraničí v tzv. bezproblémové lokalitě. Jde tedy o místo, kam MZV ČR nevydalo varování nebo doporučení necestovat z důvodu onemocnění COVID-19.

V lokalitě, kam MZV ČR vydalo varování nebo doporučení necestovat i nadále pojištění léčebných výloh (a všechna ostatní pojištění) kryjí ostatní situace, které se netýkají nákazy onemocnění COVID-19, a to v rozsahu pojistných podmínek.

KDY NELZE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UPLATNIT?

Pokud vycestujete do lokality, kam MZV ČR vydalo varování nebo doporučení necestovat, pak se vám cestovní pojištění nevztahuje na škodní události, které nastaly v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Taková cesta do dané země či regionu/provincie je tzv. na vlastní nebezpečí. Doporučujeme se takovému jednání vyhnout. Náklady na léčbu, hospitalizaci atd. by si za těchto okolností cestovatel řešil z vlastních zdrojů!

Pokud se klient v zahraničí ocitne v nařízené karanténě z preventivních důvodů, nebo bude muset podstoupit preventivní test (nebude prokázáno onemocnění COVID-19), pak takové náklady cestovní pojištění nehradí, stejně tak jako u spolucestujících osob, u kterých nebude onemocnění prokázáno.

POJIŠTĚNÍ STORNO CESTY - NENASTOUPENÍ NA CESTU Z DŮVODU Z OBAVY ONEMOCNĚNÍM COVID-19

Samotná obava z nákazy onemocněním COVID-19 v zemích či oblastech, do kterých nebylo vydáno varování nebo doporučení necestovat, není důvodem pro vznik pojistné události. Pojištění stornovacích poplatků nelze uplatnit.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Když onemocním COVID-19 v zemi, pro kterou MZV ČR nevydalo varování nebo doporučení necestovat, jak mi pomůže cestovní pojištění?
V takovém případě hradíme veškeré náklady, které s léčbou onemocnění COVID-19 v dané zemi nebo lokalitě vzniknou. Toto riziko za výše zmíněných podmínek naše pojištění léčebných výloh (ale i dalších pojištění) zcela kryje.

Co když se mi stane něco v místě, kam MZV ČR doporučuje necestovat, ale nesouvisí to s koronavirem COVID-19?
Pro tyto případy vás cestovní pojištění, respektive pojištění léčebných výloh a další pojištění kryje. Příkladem může být situace, kdy si při lyžování v Rakousku pohmoždíte kolenní vazy nebo se jinak zraníte.

Které země nebo lokality jsou aktuálně problematické?
Aktuální doporučení necestovat, které vydalo MZV ČR, se průběžně aktualizují na jeho oficíálním webu. Doporučujeme ho průběžně sledovat na:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html.

 

Spojte se s námi na sociálních sítíchFacebook Google Plus Twitter Skype

Ancora call centrum: 583550370
Katalog leteckýcch zájezdů na léto 2020

+420 583 550 370


Vážení klienti,

děkujeme za Vaši přízeň a důvěru, kterou jste nám věnovali v letošním roce.
Jistě bude s námi souhlasit, že letošní rok byl pro nás všechny mimořádně náročný - museli jsme čelit problémům a situacím, se kterými jsme se za 30 let naší existence dosud nesetkali.
V současné době začínáme pro Vás připravovat nabídku na rok 2021 – budeme doufat,
že se aktuální nepříznivá epidemiologická situace brzy uklidní, že Vás naše nabídka opět osloví
a že si budete moci svoji zaslouženou dovolenou užít již bez jakýchkoliv omezení.

Přejeme Vám vše nejlepší s tím, že budeme doufat,
že nám i nadále zachováte přízeň i v roce 2021.