Cestovní pojištění

Cestovní pojištění KOMFORT PLUS, KOMFORT PLUS COVID

V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění. Pro klid a pohodlí Vám doporučujeme využít nabídky komplexního cestovního pojištění od UNIQA pojišťovna, a.s. Nabízíme cestovní pojištění KOMFORT (PLUS a PLUS COVID), které zahrnuje nejen pojistění léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti, ale i pojištění pro případ zrušení cesty (storna zájezdu). Rozsah pojištění a limity pojistného plnění naleznete v přehledu.

Dokumenty ke stažení

Cestovní pojištění KOMFORT PLUS (cena a rozsah pojištění) ke stažení ZDE
Cestovní pojištění KOMFORT PLUS COVID (cena a rozsah pojištění) ke stažení ZDE
Informační dokument o pojistném produktu (IPID) ke stažení ZDE
Pojistné podmínky ke stažení ZDE
Informace o zpracování osobních údajů ke stažení ZDE
Pokyny pro případ pojistné události UNIQA ke stažení ZDE

Cena pojištění tarif KOMFORT PLUS

 •   8 denní - 440 Kč/osoba od 12 let/pobyt; 220 Kč/dítě do 12 let/pobyt
 • 10 denní - 550 Kč/osoba od 12 let/pobyt; 275 Kč/dítě do 12 let/pobyt
 • 11 denní - 600 Kč/osoba od 12 let/pobyt; 300 Kč/dítě do 12 let/pobyt
 • 12 denní - 660 Kč/osoba od 12 let/pobyt; 330 Kč/dítě do 12 let/pobyt

Cena pojištění tarif KOMFORT PLUS COVID

 •   8 denní - 720 Kč/osoba od 12 let/pobyt; 560 Kč/dítě do 12 let/pobyt
 • 10 denní - 900 Kč/osoba od 12 let/pobyt; 700 Kč/dítě do 12 let/pobyt
 • 11 denní - 990 Kč/osoba od 12 let/pobyt; 770 Kč/dítě do 12 let/pobyt
 • 12 denní - 1080 Kč/osoba od 12 let/pobyt; 840 Kč/dítě do 12 let/pobyt

 

Rozsah sjednaného cestovního pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. a max. výše pojistného plnění:
 

Rozsah pojištění tarifů KOMFORT PLUS, KOMFORT PLUS COVID Pojistná částka
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění 7 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření do výše max. plnění
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného do výše max. plnění
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše max. plnění
- náklady na vyslání opatrovníka 140 000 Kč
- náklady na předčasný návrat pojištěné cesty 140 000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 140 000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000 Kč
- zachraňovací náklady 2 100 000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla/busu 140 000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) 600 Kč/den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000 Kč
Připojištění zavazadel (* položka v zavazadle) 20 000 Kč/*5 000 Kč
Pojištění náhrady dovolené - 80% max. však do výše PČ 15 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ 15 000 Kč

Tarif KOMFORT PLUS COVID navíc zahrnuje:

   Pojistná částka
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény                 10 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény       10 000 Kč
 • náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény (limit 10 000 Kč). Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování.
 • náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě (limit 10 000 Kč). Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.

  Tarif KOMFORT PLUS COVID také zahrnuje i případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s odkazem na „semafor“ a doporučení MZV, poplatky za odstoupení od smlouvy (tzv. storno zájezdu) v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie, náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény, náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě, rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí.

Součástí pojištění KOMFORT PLUS a KOMFORT PLUS COVID je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.).

Podrobné informace a výluky z pojištění naleznete viz. Pojistné podmínky - ke stažení ZDE.

Spojte se s námi na sociálních sítíchFacebook Google Plus Twitter Skype

Ancora call centrum: 583550370
Aktuální informace - EGYPT

+420 583 550 370