Zavazadla

ZAVAZADLA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Každý cestující si může s sebou vzít:

Při přepravě s leteckou společností Smartwings 1 kus zapsaného zavazadla o maximální hmotnosti 23 kg na osobu plus jeden kus příručního kabinového zavazadla na osobu do 8 kg o maximální délce 56 cm, maximální šířce 45 cm a maximální hloubce 25 cm. Sdružování zavazadel již nebude možné. Stále platí, že maximální váha jednoho zavazadla nesmí překročit 32 kg (v případě, že si klient zakoupí nadváhu zavazadla).
  
Opatřete každé zavazadlo vně i uvnitř jmenovkou s kontaktní adresou v místě příletu. Zavazadla i zipy uzamkněte. Peníze, osobní doklady, šperky a předměty z drahých kovů, léky, klíče, mobilní telefony, dioptrické a sluneční brýle, videokamery, fotoaparáty a jiné elektronické přístroje, obchodovatelné a cenné papíry, křehké předměty nebo zkazitelné zboží lze přepravovat v omezeném množství pouze v kabinovém příručním zavazadle. Při jejich ztrátě neponese dopravce žádnou zodpovědnost! Podle platných mezinárodních předpisů nesmí mít cestující u sebe zbraně, střelivo, nože, nůžky, pilníčky, hračky odpovídající skutečným útočným zbraním (např. pistole, granáty) a všechny další předměty bodné a sečné povahy. Tyto předměty musí být uloženy v zapsaném zavazadle.


PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLA
Pravidla se týkají pouze příručních zavazadel a omezují množství tekutin, které je možné vzít s sebou na palubu letadla. Na palubě letadla je povoleno pouze jedno příruční zavazadlo na osobu. Cestující mohou mít u sebe pouze malé množství tekutin (max 100ml, nebo méně), které se vejdou do průhledného plastikového sáčku (o velikosti 18cm x 20cm). Tekutinami jsou míněny gely, parfémy, šampóny, sprchové gely, obaly se stlačenými tekutinami - pěna na holení, deodoranty, pasty včetně zubní, a všechny ostatní přípravky stejné, nebo podobné konzistence.


ZTRÁTA ZAVAZADEL BĚHEM LETECKÉ PŘEPRAVY
Přes veškerou péči, kterou letecké společnosti věnují bezpečné a spolehlivé přepravě zavazadel, vyjímečně dochází během přepravy k poškození, ztrátě či vykradení Vašeho zavazadla. S ohledem na skutečnost, že na základě mezinárodních úmluv nese odpovědnost za veškerá zavazadla v průběhu přepravy letecký dopravce, považujeme za potřebné Vás seznámit s postupem při vyřízení reklamace. Postup při reklamaci nebo ztrátě zavazadla zde.

Ke kladnému vyřízení Vaší reklamace je nutné dodat:

- jednoduchý průvodní dopis se žádostí o kompenzaci, který bude obsahovat: jméno, adresu, telefon a číslo bankovního účtu, na který má být případná finanční částka vyplacena
- originál PIR protokolu (doklad o reklamaci zavazadla z letiště). Do originálu protokolu není možné zasahovat ani vpisovat žádné poznámky.
- originál letenky (část, která zůstává klientovi)
- originál zavazadlového lístku - štítek
- je nezbytné, aby cestující předložil útržek palubní vstupenky, letenka je bohužel nedostačující
- kopie dokladu z opravny (cena opravy), případně originál "Potvrzení o neopravitelnosti"
- kopie účtenky za zavazadlo, ze které bude patrná cena zavazadla a jeho stáří
- seznam odcizených věcí s uvedenou cenou, doloženou účtenkou
- rezervační číslo zájezdu nebo kopie cestovní smlouvy
- dopravce nezodpovídá za obsah zavazadla

Uvedené podklady je nutné zaslat přímo příslušnému leteckému dopravci, aby je mohl postoupit své pojišťovně.

Bez výše uvedených dokladů nelze reklamaci - pojistnou událost uplatnit.
Dopravce neodpovídá za obsah zavazadla!

Je možnost i finančního odškodnění v případě nedoručeného zavazadla.

Případné připojištění zavazadel sjednané společně s Vaší cestovní smlouvou se bohužel na poškození zavazadel během letecké přepravy nevztahuje.

Adresa leteckého dopravce:

TRAVEL SERVICE, a.s.
reklamace zavazadel
K Letišti 1068/30
16008 Praha 6
tel.: 220114189

Katalogy zájezdů 2022

Spojte se s námi na sociálních sítíchFacebook Google Plus Twitter Skype

Ancora call centrum: 583550370

+420 583 550 370