Pojištění

Cestovní pojištění UNIVERSAL STORNO od GENERALI

Ceny zájezdů nezahrnují cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh a zrušení cesty (storna zájezdu). Souběžně s podpisem smlouvy doporučujeme uzavřít cestovní pojištění UNIVERSAL STORNO od pojišťovny GENERALI 8 denní - 360 Kč, 10 denní - 380 Kč, 11 denní - 400 Kč, 12 denní - 440 Kč.

Cestovní pojištění UNIVERSAL STORNO od pojišťovny GENERALI zahrnuje:

-  léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace (do výše 3.000 000 Kč),

-  akutní zubní ošetření (do výše 10.000 Kč),

-  přivolání opatrovníka (do výše 50.000 Kč),

-  přivolání sociálního pracovníka nebo psychologa (do výše 50.000 Kč),

-  osobní věci a zavazadla limit na jednu položku (do výše 50.000 Kč),

-  zpoždění, poškození nebo ztráta zavazadla při přepravě (do výše 5.000 Kč),

-  trvalé následky úrazem (do výše 500.000 Kč),

-  smrt úrazem (do výše 500.000 Kč),

-  odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví jiné osoby (do výše 1.000.000 Kč),

-  odpovědnost za způsobenou škodu na majetku jiné osoby (do výše 1.000.000 Kč),

-  odpovědnost za ušlý zisk jiné osoby (do výše 50.000 Kč),

-  storno zájezdu (80% skutečných nákladů, max. 17.000 Kč).

Osoby starší 70 let lze pojistit za příplatek 200%.

Rozhodující je datum sepsání smlouvy o zájezdu. Pokud je klient v době podpisu starší 70-ti let musí být pojištění UNIVERSAL STORNO navýšeno o 200% příplatek. V případě, že klient v době podpisu smlouvy o zájezdu ještě nedosáhl 70-ti let, ale překročí tuto hranic např. týden před nástupem dovolené nebo v průběhu - příplatek 200% se ho netýká.

Podpisem smlouvy o zájezdu klient prohlašuje, že se seznámil s Informacemi pro klienta, které rovněž obsahují poučení o ochraně osobních údajů a s pojistnými podmínkami VPP a ZPP CEP 2015/02.

Pojistné podmínky VPP a ZPP CEP 2015/02 ke stažení ZDE.

Připojištění STORNO PLUS

Za příplatek 100 Kč / osoba / pobyt nabízíme možnost připojištění STORNO PLUS pro případ přerušení cesty (80 % skutečných nákladů, max. 10.000 Kč).

Připojištění STORNO PLUS slouží pro tyto případy: 

- vážné onemocnění, úraz či úmrtí jednoho z pojištěných
- smrt manžela, resp. manželky, dětí, rodičů, jednoho z pojištěných
- krádež nebo vloupání do místa stálého bydliště anebo do podniku, který je ve vlastnictví jednoho z pojištěných
- živelná pohroma v oblasti trvalého bydliště jednoho z pojištěných
- živelná pohroma, občanské nepokoje nebo epidemie oficiálně označené mezinárodními čí místními úřady, ministerstvem zdravotnictví či ministerstvem zahraničních věcí České republiky, které by mohly ohrozit život, zdraví nebo majetek pojištěného v místě pobytu


Informujte se o podmínkách na všech prodejních místech cestovní kanceláře ANCORA.

Navýšení maximálního limitu pojistného plnění pro případ zrušení cesty (storno zájezdu)

Pokud má klient zájem o navýšení maximálního limitu pojistného plnění pro případ zrušení cesty (storno zájezdu) - lze zvýšit za následující příplatky ke standardnímu pojištění UNIVERSAL STORNO - 8 denní - 360 Kč, 10 denní - 380 Kč, 11 denní - 400 Kč, 12 denní - 440 Kč.

- zvýšení limitu na 24.000 Kč - jednorázový příplatek 150 Kč / osoba / pobyt
- zvýšení limitu na 32.000 Kč - jednorázový příplatek 250 Kč / osoba / pobyt

Toto navýšení limitu je možné pouze za předpokladu, že má klient zakoupeno cestovní pojištění UNIVERSAL STORNO vč. storna zájezdu od pojišťovny Generali - 8 denní - 360 Kč, 10 denní - 380 Kč, 11 denní - 400 Kč, 12 denní - 440 Kč.

Jedná se tedy o rozšíření maximální pojistné částky ze 17.000 Kč na 24.000 Kč nebo 32.000 Kč a vždy 80% skutečných nákladů.

Příklad: Klient cestuje na 8-denní zájezd. Zakoupí standardní cestovní pojištění UNIVERSAL STORNO od Generali za 360 Kč / osoba / pobyt. Přeje-li si navýšit pojistný limit při případném stornování zájezdu ze 17.000 Kč na 24.000 Kč. Zaplatí tedy 360 Kč + jednorázový příplatek 150 Kč = 510 Kč při 8-denní zájezdu.

Informace pro klienty, kteří neuzavřeli pojištění UNIVERSAL STORNO od GENERALI

Z důvodů komplikací vznikajících v zahraničních destinacích v minulém roce v případech, kdy klienti na zájezdech cestovní kanceláře ANCORA uzavřeli před odjezdem jiné pojištění než to, které uzavírá cestovní kancelář ANCORA s Generali Pojišťovnou, požadujeme, aby objednavatel zájezdu (klient), který si sjedná jiné cestovní pojištění než nabízí CK ANCORA,  jménem všech osob uvedených na cestovní smlouvě vzal na vědomí následující ustavení:

Beru na vědomí, že v případě, když si toto pojištění, které CK ANCORA nebo její obchodní zástupce nabízí za ceny u 8 denních zájezdů - 360 Kč, 10 denních zájezdů - 380 Kč, 11 denních zájezdů - 400 Kč, 12 denních zájezdů - 440 Kč nesjednám, nemám nárok na pojistné plnění od Generali Pojišťovny a.s.:

- v případě zrušení zájezdu ze strany zákazníka
- v případě převozu do nemocnice a hospitalizace v zahraničí
- v případě ambulantního ošetření včetně předepsaných léků
- v případě přivolání opatrovníka
- v případě akutního zubního ošetření
- v případě repatriace a převozu
- v případě poškození/ztráty zavazadel
- v případě opožděného dodání zavazadel leteckou společností
- v případě odpovědnosti za způsobenou škodu na zdraví
- v případě odpovědnosti za způsobenou škodu na majetku
- v případě trvalých následků úrazem
- v případě smrti úrazem
- v případě nadstandartní asistenční a právní služby. 

Beru na vědomí, že zástupci (delegáti) CK ANCORA v destinaci jsou vyškoleni pouze pro postupy a pomoc v případě pojistné události kryté Generali Pojišťovnou a.s., specifikované v Pojistných podmínkách pro cestovního pojištění VPP a ZPP CEP 2015/02.

Pojistné podmínky VPP a ZPP CEP 2015/02 ke stažení ZDE.
 

Z výše uvedeného důvodu beru taktéž na vědomí, že v případě nesjednání pojištění Generali Pojišťovny a.s. zprostředkovaného CK ANCORA, nemohu od zástupců, partnerů a delegátů CK ANCORA v zahraničí požadovat pomoc při řešení jakékoliv pojistné události, jenž nevyplývá z pojistné smlouvy zprostředkované CK ANCORA. S přihlédnutím ke skutečnosti, že CK ANCORA nejsou známy sjednané podmínky jiných pojišťoven, jsem si vědom/a toho, že pracovníci, partneři a delegáti CK ANCORA v daných destinacích nemají oprávnění ani pověření pojistné případy jakkoliv řešit, zasahovat do nich či poskytovat rady v pojistných případech jiné pojišťovny než Generali Pojišťovna a.s.

V případě, že CK ANCORA mi zajistí pomoc, beru na vědomí, že tato cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k plnění z pojistné smlouvy,  kterou nezprostředkovala.

Pojištění proti úpadku
ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. je členem Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACKČR).

ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. je vlastníkem licence opravňující k podnikání v oblasti provozování cestovní kanceláře.

ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u Generali Pojišťovna a.s., číslo pojistné smlouvy 1710200001. Informace související s předmětným pojištěním naleznete též na internetových stranách www.generali.cz. Naleznete zde rovněž informace a pokyny jak postupovat při pojistné události a odpovědi na nejčastější dotazy související s tímto pojištěním.

Aktualizovaný seznam pojištěných CK naleznete v sekci "Pojištění záruky pro případ úpadku CK".

Spojte se s námi na sociálních sítíchFacebook Google Plus Twitter Skype

Ancora call centrum: 583550370
Katalog leteckýcch zájezdů na léto 2020

+420 583 550 370