Turecko

Rychlé vyhledávání
icoKal
icoKal
Pouze Last Minute

Informace


Hlavní město: Ankara
Rozloha: 780 580 km²
Počet obyvatel: 75 627 384
Nejvyšší bod: Ararat (5 137 m n.m.)
Úřední jazk: turečtina
Měna: turecká lira (TRY)
Časový posun: +1 hodina (oproti ČR)
Doba letu: cca 2,40 hod.

TURECKO, často nazývané mostem mezi Asií a Evropou, se rozkládá na poloostrově Malá Asie, kde zabírá plochu přibližně 750.000 km2, a z menší části na Balkánském poloostrově s rozlohou necelých 24.000 km2. Zmíněné označení Turecka můžeme chápat i doslovně, v největším tureckém městě Istanbul se nachází most přes Bosporskou úžinu spojující oba kontinenty. Evropská část území se nazývá Thrálie a od asijské části Anatolie je oddělena úžinami Dardanely a Bospor a mezi nimi ležícím Marmarským mořem. Na severu omývá břehy státu Černé moře, na jihu Středozemní a na západě moře Egejské. Od východu k západu měří více než 1500 km, délka jeho pobřeží činí 7200 km. Nejvyšší horou Turecka je Velký Ararat - 5137 m. Podnebí na pobřeží je středomořské. Země je rozdělena do 76 provincií, každá provincie má guvernéra a je pod správou kraje a regionu. Úředním jazykem je turečtina. Turecká měnová jednotka je TRY = turecká lira.

V Turecku žije přes 70 milionů obyvatel, většinu (80% populace) tvoří Turkové, významnou menšinou jsou Kurdové (18%). Nejdůležitější města Turecka jsou: Istanbul (13 milionů obyvatel), hlavní město Ankara (4 miliony obyvatel) a Izmir (4 miliony obyvatel). Většina obyvatelstva jsou muslimové (98%), z nichž 80% jsou sunnité a 20% šiité. K jejich pěti povinnostem daným vírou patří: 5 x denně se modlit, uznávání Alláha jako jediného boha a Mohameda jako jeho proroka, poskytovat almužnu, dodržovat ramadán, vykonat cestu do Mekky.

V roce 1922 byl v zemi zrušen sultanát a 29. října roku 1923 bylo Turecko prohlášeno republikou. Prvním prezidentem se stal Mustafa Kemal Paša, Turky zvaný ATATÜRK – v překladu znamená "otec Turků". Turci jej velice milují, jeho fotografie a obrazy visí nejen na úřadech a veřejných prostranstvích, ale i v domácnostech. Podle Atatürkova zákona z roku 1926 byla oddělena moc státní od náboženské. Téhož roku si ženy již nemusely zahalovat obličeje a bylo jim umožněno oblékat se podle evropského stylu. Islámské náboženské právo bylo nahrazeno evropským právním systémem. Turecko je zemí, na jejíž půdě se tisíce let prolínají vyspělé kultury celého středomoří. Turecký vliv v minulosti zanechal své stopy daleko za hranicemi své země a i v současné době významným způsobem ovlivňuje světové dění. Vláda Turecké republiky zrušila s účinností od 1. ledna 2005 vízovou povinnost pro držitele cestovních pasů České republiky, kteří cestují do Turecké republiky za turistickým účelem a jejichž pobyt nepřesáhne 90 dnů.

 

POLOHA HOTELŮ NA MAPĚ TURECKA


Zobrazit místo Turecko na větší mapěUPOZORNĚNÍ: PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ
Nově je při vstupu do Turecka požadován po cestujících pas s délkou platnosti alespoň 150 dní od data vstupu na území Turecké republiky. Doporučujeme ověřit si informace u příslušného úřadu.

LETECKÁ DOPRAVA
Letecká přeprava je zajišťována leteckou společností SMART WINGS na charterových letech. Cestující musí být připraveni k nástupu letu nejméně 2 hodiny před odletem. Let z Prahy do Antalye trvá necelé 3 hodiny. Na základě mezinárodních předpisů a úmluv běžných v letecké přepravě si letecká společnost vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit typ letadla, čas odletu, letový plán nebo se dát zastoupit jiným dopravcem. Uvedené změny nezakládají zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy. Přesné časy odletů a příletů budou uvedeny v pokynech k odletu.

DÉLKA ZÁJEZDU
Do celkového počtu dní jsou zahrnuty i dny určené na přepravu. U leteckých zájezdů je část prvního a posledního dne vyhrazena také k zajištění letecké přepravy, čekání na odbavení v letištní hale, transferů z letiště do místa pobytu a zpět a organizačním záležitostem souvisejícím s ubytováním. Je třeba vzít na vědomí, že v tomto smyslu nelze tyto dny považovat za dny plnohodnotného rekreačního pobytu a tudíž reklamovat případnou kompenzaci za zkrácení pobytu. Podrobnosti naleznete v bodě 5.6 Všeobecných podmínek pro účast na zájezdech CK ANCORA.

TRANSFERY NA LETIŠTĚ V MÍSTĚ POBYTU
Všechny transfery z letiště a na letiště v místě pobytu jsou vždy zahrnuty v ceně a bez příplatku.

MĚNA, VALUTY, VÝMĚNA PENĚZ
Turecká měnová jednotka je TRY = turecká lira. Vzhledem k inflaci je turecká lira měnou velmi proměnlivou, její kurz se může změnit i několikrát za týden. Pokud se rozhodnete měnit euro či dolary na turecké liry, doporučujeme vyměnit si peníze častěji a v menších částkách. Nejlépe je měnit valuty ve směnárnách či bankách – v hotelových směnárnách bývají obvykle vysoké poplatky. V obchodech a tržnicích je běžné platit přímo v eurech nebo amerických dolarech. Pokud vlastníte kreditní kartu, můžete využít bankomatu, ten však vydává hotovost pouze v místní měně. V přímořských letoviscích je běžné, že většina obchodů přijímá i kreditní karty. V hotelech počínaje kategorií **** se kreditní karty běžně přijímají. V nižších kategoriích pouze výjimečně.

ZDRAVOTNÍ PÉČE, OČKOVÁNÍ, LÉKAŘSKÁ SLUŽBA, HYGIENA, POJIŠTĚNÍ
Do Turecka není třeba žádné povinné očkování. V případě zdravotních potíží je běžné, že ošetření v hodnotě do 100 lir se platí hotově. Na tuto částku vystaví lékař doklad, který bude proplacen v pojišťovně v ČR. Obvyklá bývá hotovostní platba rovněž za léky. U těchto plateb je obvyklá i spoluúčast. O její výši se informujte u své pojišťovny. Částky nad 100 lir pak hradí přímo pojišťovna, u které je klient pojištěn. Je nutné shromažďovat veškeré doklady související s pojistnou událostí, tzn. i účty za telefony, dopravu, léky apod. V každém případě jsou zde jednoznačně určující podmínky, které máte ve smlouvě s vaší pojišťovnou. Obecně lze konstatovat, že privátní lékařská péče je v Turecku na vysoké úrovni. Lékárny (etzane) jsou dobře vybaveny a setkáte se s nimi v dostatečném množství v každém městě a turistickém letovisku, otevírací doba je stejná jako v obchodech. Minimálně jedna vždy funguje jako pohotovostní. Dodržujte základní hygienické návyky, myjte si ruce před jídlem a po použití toalety. Přestože je voda na hotelech hygienicky nezávadná, je velmi chlorovaná. Nezapomeňte sebou vzít repelent a kvalitní olej nebo mléko na opalování s vyšším faktorem proti UV záření.

DOPRAVA, TAXI, PŮJČOVÁNÍ AUT, MOTOCYKLŮ
Autobusová doprava ve městech je ve většině případů zajišťována tzv. dolmušem – minibusem. Dolmuše jsou malé sběrné autobusy, které nemají pevný jízdní řád a kromě centra města nemají ani pevně stanovené zastávky. Dolmuše zastavují na znamení (mávnutí rukou apod.). Jízdné se platí přímo řidiči, cena jízdného je vyznačena na ceníku umístěném v blízkosti řidiče. Dolmušem se lze dopravit i z blízkosti hotelu do centra města. V autobusech ani v dolmuši se nedává spropitné. Nepovažuje se za vhodné, aby vedle sebe seděli v autobuse muž a žena, kteří se navzájem neznají. Pokud vás řidič přesadí na jiné místo, nebraňte se. Pokud si budete chtít v Turecku zapůjčit automobil nebo motorku, je nutné mít speciální mezinárodní doložku k řidičskému průkazu, kterou vystavuje dopravní inspektorát. Většina taxíků má instalován taxametr, takže s cenou obvykle nebývá problém. Vždy je však výhodné informovat se na cenu jízdy předem.

SPOLEČENSKÉ ZVYKLOSTI A OBYČEJE, VSTUP DO MEŠIT
Turecko je zemí velmi pohostinnou a tolerantní. Přesto je třeba nepodceňovat kulturní odlišnosti islámu a zejména respektovat velkou úctu, která v Turecku patří islámu, státu a státním symbolům včetně zakladatele státu, Mustafy Kemala Atatürka. Citlivým tématem je také kurdská otázka. Do mešit se vstupuje bez obuvi. Muži by měli mít dlouhé kalhoty, ženy pak kalhoty nebo dlouhou sukni, zahalená ramena a zakryté vlasy. Pokud se klientovi naskytne možnost navštívit mešitu a není k tomu vhodně oblečen, lze si zapůjčit dané části oděvu přímo u mešity. Při návštěvě mešity je vždy nutno akceptovat zvyklosti a tradice dané země (a to nejen při návštěvě mešity) a tomu přizpůsobit i chování. Nikdy by se nemělo procházet před modlícím se člověkem a uvnitř mešity by se nemělo fotit s bleskem. Ve  večerních hodinách je vhodnější, aby se mladá žena pohybovala v doprovodu jiné ženy nebo muže a nedoporučuje se příliš vyzývavé oblečení. Na návštěvě by bylo velkou urážkou nezout si boty.

POBYT V HOTELU
Ve všech hotelech bez výjimky platí zákaz donášet do hotelu jídlo a pití z vnějších lokalit. V každém hotelu je na recepci nebo v její blízkosti trezor, ve kterém si můžete za poplatek uložit cenné předměty, cestovní doklady či peníze. Po příjezdu k hotelu doporučujeme zkontrolovat, zda máte všechna zavazadla. V případě, že tak neučiníte a později zjistíte, že jste zapomněli zavazadlo v autobuse, nemáte v případě ztráty nárok na náhradu a nevyhnete se nepříjemným dohadům. Podle mezinárodních dohod musí být pokoje v hotelu v poslední den pobytu vyklizeny obvykle do 12.00. Uložení zavazadel je možné v hotelové recepci nebo v místnosti k tomu určené. Elektrické zástrčky jsou stejné jako v ČR. U hotelového klíče bývá obvykle přiložena klíčenka, která se vkládá do speciální zásuvky umístěné při vchodu do pokoje. Tím se uzavře v pokoji elektrický okruh a je možné rozsvítit a používat elektrické zástrčky.

SPROPITNÉ
V hotelech vyšší kategorie se nechává spropitné portýrovi, který odnáší zavazadla. V tureckých hotelech je také vypracován zvláštní systém kasiček na spropitné. Ty jsou uloženy na viditelných místech v různých částech hotelu. Např. pro recepční je uložen na recepci, pro číšníky na baru, pro kuchaře u jídelních bufetů apod. Neočekává se od hosta, že bude tipovat každý den, ale je obvyklé na konci pobytu v každé z těchto kasiček něco zanechat. Pokud je host spokojen s úklidem svého pokoje, může tuto službu ohodnotit tím, že zanechá spropitné pokojské např. na nočním stolku. Dále se klient může setkat s tím, že pokud se zúčastní nějakého organizovaného fakultativního výletu, bude s největší pravděpodobností vybíráno spropitné pro řidiče autobusu.

NAKUPOVÁNÍ
Turci velmi rádi obchodují. Obchod není jenom způsob obživy nebo povolání, ale je to hra. Ta má však svá pravidla a je vázaná na určitá místa. Obecně platí, že v kamenném obchodě bývá cena pevná, je napsaná na cenovce a není slušné o ní diskutovat. Na bazaru nebo v malém pouličním krámku je možné smlouvat. Podle některých pramenů se  nesmlouvá při nákupu potravin.

ŠPERKY
Zlato dostanete v Turecku všude a levně, ale nesmíte je všude a levně koupit. Vždy je třeba vybírat kamenný obchod, nikdy nekupovat na ulici nebo na běžném bazaru. Některé obchody mají na svých dveřích certifikát, že majitel je plnoprávným členem cechu zlatníků. Zde je již určitý předpoklad, že si neodvezete domů vyleštěný plíšek. Samostatnou kapitolou jsou výrobny šperků, které můžete navštívít a pozorovat zlatníky při práci. Po prohlídce dílen vás odvedou do jiných místností, kde vám nabídnou malé občerstvení a kde si můžete dále prohlížet nekonečné vitríny s klenoty. Pokud zatoužíte po něčem, co zrovna nemají na skladě, jsou ochotni vám šperk vyrobit na míru a za pár dní dovézt až do hotelu, samozřejmě zadarmo.

VÝVOZ RŮZNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZBOŽÍ
Z Turecka je zakázáno vyvážet předměty starší 20-ti let. Doporučujeme klientům, aby cennější dárkové a upomínkové předměty nakupovali s opatrností. V historických lokalitách a chrámech, někdy i na pobřeží, můžete nalézt množství úlomků amfor a jiných keramických předmětů. Není však rozumné odvážet si do vlasti velké množství těchto věcí, přestože jste je našli na zemi. Případné kontroly na letišti hodnotí tento čin jako vážný delikt.

PITNÁ VODA
Voda z vodovodu není v Turecku pitná v našem smyslu slova, na zubní hygienu ji lze údajně použít bez problémů. K pití doporučujeme pouze vodu z uzavřených lahví.

FOTOGRAFOVÁNÍ
V Turecku platí zákaz fotografování vojenských prostor, vojáků a policie. Není povoleno fotografovat ani modlícího se člověka. Pokud by si někdo rád vyfotografoval někoho či něčí věc zblízka, je slušností se alespoň pomocí posunků zeptat na souhlas. Obvykle se pak ovšem očekává malé spropitné.

VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V TURECKU
Embassy of the Czech Republic
Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P.,
Ankaratel + 90 312 4056139, + 90 312 40561401-3fax + 90 312 4463084
E-mail: ankara@embassy.mzv.cz
Provozní hodiny úřadu: po-čt 08.30-17.00, pá 08.30-14.00, hodiny pro veřejnost pá 09.00-12.00

Video k destinaci:

Spojte se s námi na sociálních sítíchFacebook Google Plus Twitter Skype

Pobytová místa

+420 583 550 370